Vòng gỗ huyết long

 • You've just added this product to the cart:

  Vòng tay gỗ huyết long, huyết rồng 10li thấu quang 100%

  vòng gỗ huyết long 10li
  vòng gỗ huyết long 10livòng gỗ huyết long 10li
  0 out of 5

  Vòng tay gỗ huyết long, huyết rồng 10li thấu quang 100%

  Vòng tay gỗ huyết long, huyết rồng 10li hàng thân, thấu quang 100%.

  Phù hợp với các bạn nam, nữ từ 50 – 55kg

  Được làm từ gỗ huyết long, huyết rồng chuẩn 100%.

  Tặng kèm hộp đựng vòng + dây xâu vòng dự phòng

   

  200,000 
 • You've just added this product to the cart:

  Vòng tay gỗ huyết long, huyết rồng 12li thấu quang 100%

  Vòng tay gỗ huyết long huyết rồng 12li
  Vòng tay gỗ huyết long huyết rồng 12li
  0 out of 5

  Vòng tay gỗ huyết long, huyết rồng 12li thấu quang 100%

  Vòng tay gỗ huyết long, huyết rồng 12li hàng thân, thấu quang 100%.

  Phù hợp với các bạn nam, nữ từ 55 – 65kg

  Được làm từ gỗ huyết long, huyết rồng chuẩn 100%.

  Tặng kèm hộp đựng vòng + dây xâu vòng dự phòng

   

  220,000 
 • You've just added this product to the cart:

  Vòng tay gỗ huyết long, huyết rồng 14li thấu quang 100%

  Vòng tay gỗ huyết long, huyết rồng 14li thấu quang 100%
  Vòng tay gỗ huyết long, huyết rồng 14li thấu quang 100%
  0 out of 5

  Vòng tay gỗ huyết long, huyết rồng 14li thấu quang 100%

  Vòng tay gỗ huyết long, huyết rồng 14li hàng thân, thấu quang 100%.

  Phù hợp với các bạn nam, nữ từ 65 – 75kg

  Được làm từ gỗ huyết long, huyết rồng chuẩn 100%.

  Tặng kèm hộp đựng vòng + dây xâu vòng dự phòng

   

  240,000 
 • You've just added this product to the cart:

  Vòng tay gỗ huyết long, huyết rồng 16li thấu quang 100%

  vòng gỗ huyết long 10li
  vòng gỗ huyết long 10livòng gỗ huyết long 10li
  0 out of 5

  Vòng tay gỗ huyết long, huyết rồng 16li thấu quang 100%

  Vòng tay gỗ huyết long, huyết rồng 10li hàng thân, thấu quang 100%.

  Phù hợp với các bạn nam, nữ từ 50 – 55kg

  Được làm từ gỗ huyết long, huyết rồng chuẩn 100%.

  Tặng kèm hộp đựng vòng + dây xâu vòng dự phòng

   

  260,000 
 • You've just added this product to the cart:

  Vòng tay gỗ huyết long, huyết rồng đốt trúc 10li thấu quang

  0 out of 5

  Vòng tay gỗ huyết long, huyết rồng đốt trúc 10li thấu quang

  Vòng tay gỗ huyết long, huyết rồng 10li hàng thân, thấu quang 100%.

  Phù hợp với các bạn nam, nữ từ 50 – 55kg

  Được làm từ gỗ huyết long, huyết rồng chuẩn 100%.

  Tặng kèm hộp đựng vòng + dây xâu vòng dự phòng

   

  350,000 
 • You've just added this product to the cart:

  Vòng tay gỗ huyết long, huyết rồng đốt trúc 12li thấu quang

  0 out of 5

  Vòng tay gỗ huyết long, huyết rồng đốt trúc 12li thấu quang

  Vòng tay gỗ huyết long, huyết rồng 10li hàng thân, thấu quang 100%.

  Phù hợp với các bạn nam, nữ từ 50 – 55kg

  Được làm từ gỗ huyết long, huyết rồng chuẩn 100%.

  Tặng kèm hộp đựng vòng + dây xâu vòng dự phòng

   

  400,000 
DMCA.com Protection Status