Tag - biểu tượng tam dương phong thủy

Ý nghĩa của tượng Tam Dương Khai Thái trong phong thủy

Thứ nhất, nó mang lại nhiều may mắn cho gia chủ: Tượng Tam Dương Khai Thái chính là biểu tượng xuất phát từ thuật phong thủy trong Kinh dịch thuộc Ngũ kinh của Khổng Tử. Ý nghĩa của tượng Tam Dương Khai Thái trong phong thủy Bức tượng [...]

Read more...
tượng tam dương thai phaí

Tam Dương Khai Thái là gì

Tam dương khai thái là biểu tượng 3 con dê đứng chung với nhau, thường được làm bằng đồng. Đó là lấy ý nghĩa từ trong Kinh Dịch mà ra: Kinh Dịch nói về quẻ Thái: Thái, tiểu vãng, đại lai, cát hanh. Hàm [...]

Read more...
DMCA.com Protection Status