Tag - kỳ lân tống tử tặng con

kỳ lân tống tử tặng con

Biểu tượng Kỳ lân tống tử tặng con

Biểu tượng Kỳ lân tống tử tặng con Tương truyền, trước khi Khổng Tử ra đời, có một con kỳ lân đã xuất hiện ở nhà ông, miệng nhả ra sách ngọc, trong sách ngọc ghi chép vận mệnh của vị thánh nhân này, nói [...]

Read more...