Tag - tam dương phong thủy

tượng tam dương thai phaí

Tam Dương Khai Thái là gì

Tam dương khai thái là biểu tượng 3 con dê đứng chung với nhau, thường được làm bằng đồng. Đó là lấy ý nghĩa từ trong Kinh Dịch mà ra: Kinh Dịch nói về quẻ Thái: Thái, tiểu vãng, đại lai, cát hanh. Hàm [...]

Read more...