Tag - tràng hạt bằng gỗ huyết rồng

trang hat nu huyet long

Tràng hạt gỗ huyết rồng 108 hạt châu

Tràng hạt huyết rồng 108 hạt châu tràng nu huyết rồng được làm bằng chất liệu gỗ huyết rồng. với mỗi hạt gỗ được cắt 8 li. Dây tràng được làm với tổng thể 108 hạt mang ý nghĩa thoát mọi tai ương, sầu khổ. Giá [...]

Read more...
DMCA.com Protection Status