Tag - tượng di lặc gỗ bách xanh

tượng phật di lặc gỗ bách xanh để xe ô tô

Tượng Phật Di Lặc Gậy Như Ý Gỗ Bách Xanh Để Xe Ô Tô

Theo truyền thuyết, Di Lặc được xem là vị Phật thứ 5, thay thế Phật Thích ca Mâu Ni và cũng là vị Phật cuối cùng sẽ xuất hiện trên Trái đất vào sau khoảng 30.000 năm nữa. Di Lặc là vị Bồ tát [...]

Read more...
DMCA.com Protection Status