Tag - tượng gỗ di lặc để xe ô tô

tượng di lặc kéo bao tiền gỗ bách xanh

Tượng Phật Di Lặc Bao Tiền Gỗ Bách Xanh

 Ý Nghĩa Tượng Phật Di Lặc Gỗ Bách Xanh Phật Di Lặc hay còn gọi là “Phật Cười”. Theo truyền thuyết thì niềm vui lớn nhất của vị Bồ Tát này là hóa giải những giận dữ, buồn phiền, áp lực hay căng thẳng của con [...]

Read more...
DMCA.com Protection Status