Tag - tượng phật bà quan âm

Giới Thiệu Về Phật Bà Quan Âm

Giới Thiệu Về Phật Bà Quan Âm Trong thần thoại, văn học bác học, văn học dân gian, hay trong kinh sách nhà Phật, thì Quán Thế Âm Bồ Tát ( Quan Âm) được xem là vị Bồ Tát có thần lực nhất, chỉ sau [...]

Read more...