Tag - ý nghĩa tượng tam dương

Ý nghĩa của tượng Tam Dương Khai Thái trong phong thủy

Thứ nhất, nó mang lại nhiều may mắn cho gia chủ: Tượng Tam Dương Khai Thái chính là biểu tượng xuất phát từ thuật phong thủy trong Kinh dịch thuộc Ngũ kinh của Khổng Tử. Ý nghĩa của tượng Tam Dương Khai Thái trong phong thủy Bức tượng [...]

Read more...